Regulamin

.

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO
DO OPTYMALIZACJI I ZAMÓWIEŃ
eRozrys MILOMAR


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP


1.1.     System internetowy eRozrys MILOMAR, który działa pod adresem http://erozrys.milomar..pl/pl/profile/login, prowadzony jest przez firmę PPUH MILOMAR Krzysztof Walęcki 56-504 dziadowa kłoda ul.słoneczna 17 a NIP 911-171-93-25
1.2.    Administratorem danych osobowych jest PPUH MILOMAR Krzysztof Walęcki 56-504 Dziadowa Kłoda ul.Słoneczna 17 a NIP 911-171-93-25.
1.3.    Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys MILOMAR


2.    ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU


2.1.    System internetowy eRozrys  MILOMAR , służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.    Dokonywanie zakupów w systemie internetowym  zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalności gospodarcze w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys MILOMAR, i przesłanie zamówienia.
2.3.    Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.
2.4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj. wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (ABS, PCV) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. MILOMAR  nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.
2.5.    Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys MILOMAR służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę i okleinowania płyt meblowych w firmie MILOMAR.
2.6.    Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys MILOMAR .
2.7.    W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys MILOMAR, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys MILOMAR, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
2.8.    Przyjęcie przez system internetowy eRozrys MILOMAR każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem      e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy MILOMAR .
2.9.    Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
2.10.    Składając i akceptując zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.
2.11.    System internetowy eRozrys MILOMAR przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele          i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.12.    Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys MILOMAR  możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany w czasie do 10 minut od przesłania zamówienia do optymalizacji. Firma MILOMAR zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji.
2.13.    Firma MILOMAR zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
2.14.    Zamówienia w systemie internetowym eRozrys MILOMAR  są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys MILOMAR  obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.15.    MILOMAR  do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.16.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


3.    WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW


3.1.    Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:
•    Gotówką w  Dziale Obsługi Klienta w siedzibie firmy MILOMAR.
•    Przelewem – jeśli taka forma została uzgodniona indywidualnie pomiędzy klientem a MILOMAR.
3.2.    Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zapłacie.
3.3.    Klient ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:
•    odbiór osobisty w siedzibie firmy MILOMAR ;
•    dostawa za pośrednictwem transportu MILOMAR ( koszt transportu należy ustalić z Działem Obsługi Klienta).
3.4.    MILOMAR  starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie od 3 do 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. Istnieje możliwość wykonania usługi EKSPRES (48h) za dodatkową opłatą.
3.5.    W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma obowiązek do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika MILOMAR .
3.6.    Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.
3.7.    Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
3.8.    W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys MILOMAR  Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji  o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys MILOMAR  każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.


4.    REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w MILOMAR . Klient powinien zgłosić niezwłocznie reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru.
4.2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres firmy MILOMAR  widniejący na paragonie lub fakturze.
4.3.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez MILOMAR reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.
4.5.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6.    Produkt wycofany z produkcji, wyprzedażowy, promocyjny, przeceniony nie podlega reklamacji po wykonaniu usługi.5.    OCHRONA DANYCH


5.1.    Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę PPUH MILOMAR Krzysztof Walęcki 56-504 dziadowa kłoda ul.słoneczna 17 a NIP 911-171-93-25 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
5.2.    Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5.3.    Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
5.4.    Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu internetowego eRozrys MILOMAR .
5.5.    Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub         wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1.    PPUH MILOMAR Krzysztof Walęcki 56-504 Dziadowa Kłoda ul.Słoneczna 17 a NIP 911-171-93-25 zastrzega sobie prawo do:
•    wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys MILOMAR,
•    wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys MILOMAR ,
•    przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
•    MILOMAR  zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.
•    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
•    umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i  w języku polskim.


 

© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrzeżone